Căn Hộ La Partenza Nhà Bè-Thông Tin Cập Nhật Mới Nhất 2020

 • Căn Hộ La Partenza Nhà Bè-Thông Tin Cập Nhật Mới Nhất 2020 1.2 tỷ 3 tỷ
 • Căn Hộ La Partenza Nhà Bè-Thông Tin Cập Nhật Mới Nhất 2020 1.2 tỷ 3 tỷ
 • Căn Hộ La Partenza Nhà Bè-Thông Tin Cập Nhật Mới Nhất 2020 1.2 tỷ 3 tỷ
 • Căn Hộ La Partenza Nhà Bè-Thông Tin Cập Nhật Mới Nhất 2020 1.2 tỷ 3 tỷ
 • Căn Hộ La Partenza Nhà Bè-Thông Tin Cập Nhật Mới Nhất 2020 1.2 tỷ 3 tỷ
 • Căn Hộ La Partenza Nhà Bè-Thông Tin Cập Nhật Mới Nhất 2020 1.2 tỷ 3 tỷ
 • Căn Hộ La Partenza Nhà Bè-Thông Tin Cập Nhật Mới Nhất 2020 1.2 tỷ 3 tỷ
 • Căn Hộ La Partenza Nhà Bè-Thông Tin Cập Nhật Mới Nhất 2020 1.2 tỷ 3 tỷ
 • Chưa rõ
 • Diện tích 45m2 đến 90m2 m2
 • Chưa rõ
 • Chưa rõ
 • 1 đến 3 phòng
 • Chưa rõ

Căn Hộ La Partenza Nhà Bè-Thông Tin Cập Nhật Mới Nhất 2020

Tiến độ thi công dự án La partenza đến 17/12/2019

#####


#####

Chuyên viên tư vấn: Phạm Văn Đức

Phone: 0901.108.198

Email: phamducland.cskh@gmail.com

Công ty: Khải Hoàn Land

XEM THÊM THÔNG TIN

Phần này chưa có bản đồ.

Phần này chưa có phần liên hệ.

Dự án liên quan