Tổng hợp các gói cước internet cáp quang của Viettel,VNPT và FPT


TT

Phân loại

Tên gói cước

Viettel

VNPT

FPT

Đánh giá

 PHẦN 1: GÓI CƯỚC INTERNET, COMBO TẠI HÀ NỘI (KH cá nhân, hộ gia đình) (CV 5603/VTT-CĐBR)

I

CÁC GÓI CƯỚC TƯƠNG ĐỒNG

1

Lắp đơn lẻ FTTH

FAST10

- Tên gói: FAST10 (10Mbps) - Khu vực ngoại thành
- Phí hòa mạng:
+
Không đóng trước (KH thường): 800.000đ
+ Không đóng trước (KH đặc thù: thuê trọ): 200.000đ
+ Đóng trước 3 tháng: 500.000đ
+ Đóng trước 6/12 tháng: 200.000đ
- Cước thuê bao: 250.000đ/tháng, giá KM: 185.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: miễn cước 01 tháng
+ Đóng trước 12 tháng: miễn cước 02 tháng

- Tên gói: F4U+ (10Mbps)
- Phí hòa mạng:
+ KH không đóng trước: Phí lắp đặt 1.100.000đ + Tiền đặt cọc thiết bị 1.200.000đ (khảo sát qua tổng đài)
+ KH đóng trước từ 6, 12, 18, 24: Miễn phí lắp đặt
- Cước thuê bao:
31.000đ/tháng, giá KM: 198.000đ/tháng
- Ưu đãi:
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi
+ Đóng trước 06 tháng: miễn cước 01 tháng
+ Đóng trước 12 tháng: miễn cước 02 tháng
+ Đóng trước 18 tháng: miễn cước 03 tháng
+ Đóng trước 24 tháng: miễn cước 04 tháng

- Tên gói: F6 (10Mbps) - Khu vực ngoại thành
- Phí hòa mạng:
+ Không đóng trước: 200.000đ - 400.000đ tùy theo gói cước hoặc địa bàn lắp đặt
+ Đóng trước 6/12 tháng: miễn phí
- Cước thuê bao: 190.000đ/tháng
- Ưu đãi:
+ Đóng trước 06 tháng: miễn phí 01 tháng
+ Đóng trước 12 tháng: miễn phí 02 tháng

1. Viettel Kém đối thủ
- Phí hòa mạng: VNPT, FPT miễn phí hòa mạng nếu KH đóng trước 6/12/18 tháng, Viettel mất phí hòa mạng
- Ưu đãi:
+ Viettel: cho phép KH 02 lựa chọn đóng trước 6 tháng và 12 tháng
+ VNPT: cho phép KH lựa chọn thêm: đóng trước 18 tháng (được tặng 03 tháng cước) và 24 tháng (được tặng 04 tháng cước)
2. Viettel hơn đối thủ
Cước thuê bao tháng: Viettel rẻ hơn đối thủ VNPT: 13.000đ/tháng và FPT: 5.000đ/tháng: (Viettel: 185.000đ/tháng; VNPT: 198.000đ/tháng; FPT: 190.000đ/tháng)

2

Lắp đơn lẻ FTTH

FAST20

- Tên gói: FAST20 (20Mbps)

- Cước thuê bao: 350.000đ/tháng, giá KM: 220.000đ/tháng
- Phí hòa mạng: nội thành

+ Không đóng trước (KH thường): 550.000đ
+ Không đóng trước (KH đặc thù: thuê trọ): 200.000đ
+ Đóng trước 6/12/18 tháng: 200.000đ
- Phí hòa mạng: ngoại thành
+
Không đóng trước (KH thường): 500.000đ
+ Không đóng trước (KH đặc thù: thuê trọ): 200.000đ
+ Đóng trước 3/6/12/18 tháng: 200.000đ
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: miễn cước02 tháng
+ Đóng trước 12 tháng: miễn cước03 tháng
+ Đóng trước 18 tháng: miễn cước 04 tháng

- Tên gói: Fiber Home1 (20Mbps)
- Phí hòa mạng:
+ KH không đóng trước: Phí lắp đặt 1.100.000đ + Tiền đặt cọc thiết bị 1.200.000đ
+ KH đóng trước từ 6, 12, 18, 24: Miễn phí lắp đặt
- Cước thuê bao:
38.900đ/tháng, giá KM khi KH lắp đặt tại điểm giao dịch: 253.000đ/tháng
- Ưu đãi:
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi
+ Đóng trước 06 tháng: miễn cước 01 tháng
+ Đóng trước 12 tháng: miễn cước 02 tháng
+ Đóng trước 18 tháng: miễn cước 03 tháng
+ Đóng trước 24 tháng: miễn cước 04 tháng

Không có

1. Viettel Kém đối thủ VNPT
- Phí hòa mạng: VNPT miễn phí nếu KH đóng trước 6/12/18/24 tháng, Viettel mất phí hòa mạng
- Ưu đãi:
+ Viettel: cho phép KH 03 lựa chọn đóng trước 6, 12, 18 tháng
+ VNPT: cho phép KH lựa chọn thêm: đóng trước 24 tháng (được tặng 04 tháng cước)
2. Viettel hơn đối thủ VNPT
- Phí hòa mạng với KH không đóng trước: Viettel rẻ bằng 50% so với đối thủ, không phải trả phí đặt cọc thiết bị, cụ thể: Viettel: 550.000đ; VNPT: 1.100.000 + tiền đặt cọc thiết bị 1.200.000đ
-
Cước thuê bao tháng: Viettel rẻ hơn đối thủ 33.000đ/tháng (Viettel: 220.000đ/tháng; VNPT: 253.000đ/tháng)

3

Lắp đơn lẻ FTTH

FAST30

- Tên gói: FAST30 (30Mbps)

- Cước thuê bao: 450.000đ/tháng, giá KM: 270.000đ/tháng

- Phí hòa mạng: nội thành
+ Không đóng trước (KH thường): 550.000đ
+ Không đóng trước (KH đặc thù: thuê trọ): 200.000đ
+ Đóng trước 6/12/18 tháng: 200.000đ
- Phí hòa mạng:ngoại thành
+
Không đóng trước (KH thường): 500.000đ
+ Không đóng trước (KH đặc thù: thuê trọ): 200.000đ
+ Đóng trước 3/6/12/18 tháng: 200.000đ
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: miễn cước 02 tháng
+ Đóng trước 12 tháng: miễn cước 03 tháng
+ Đóng trước 18 tháng: miễn cước 04 tháng

- Tên gói: Fiber Home2 (30Mbps)
- Phí hòa mạng:
+ KH không đóng trước: Phí lắp đặt 1.100.000đ + Tiền đặt cọc thiết bị 1.200.000đ
+ KH đóng trước từ 6, 12, 18, 24 tháng: Miễn phí lắp đặt
- Cước thuê bao:
658.900đ/tháng, giá KM khi KH lắp đặt tại điểm giao dịch: 352.000đ/tháng
- Ưu đãi:
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi
+ Đóng trước 06 tháng: miễn cước 01 tháng
+ Đóng trước 12 tháng: miễn cước 02 tháng
+ Đóng trước 18 tháng: miễn cước 03 tháng
+ Đóng trước 24 tháng: miễn cước 04 tháng

Không có

1. Viettel Kém đối thủ VNPT
- Phí hòa mạng: VNPT miễn phí nếu KH đóng trước 6/12/18/24 tháng, Viettel mất phí hòa mạng
- Ưu đãi:
+ Viettel: cho phép KH 03 lựa chọn đóng trước 6, 12, 18 tháng
+ VNPT: cho phép KH lựa chọn thêm: đóng trước 24 tháng (được tặng 04 tháng cước)
2. Viettel hơn đối thủ VNPT
- Phí hòa mạng với KH không đóng trước: Viettel rẻ bằng 50% so với đối thủ, không phải trả phí đặt cọc thiết bị, cụ thể:
+ Viettel: 550.000đ
+ VNPT: 1.100.000 + tiền đặt cọc thiết bị 1.200.000đ
-
Cước thuê bao tháng: Viettel rẻ hơn đối thủ 82.000đ/tháng:
+ Viettel: 270.000đ/tháng
+ VNPT: 352.000đ/tháng

4

Lắp đơn lẻ FTTH

FAST40

- Tên gói: FAST40(40Mbps) 

- Cước thuê bao: 550.000đ/tháng, giá KM: 350.000đ/tháng
- Phí hòa mạng: nội thành

+ Không đóng trước (KH thường): 550.000đ
+ Không đóng trước (KH đặc thù: thuê trọ): 200.000đ
+ Đóng trước 6/12/18 tháng: 200.000đ
- Phí hòa mạng:ngoại thành
+
Không đóng trước (KH thường): 500.000đ
+ Không đóng trước (KH đặc thù: thuê trọ): 200.000đ
+ Đóng trước 3/6/12/18 tháng: 200.000đ
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: được tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: được tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: được tặng 04 tháng miễn phí

- Tên gói: Fiber 2E (40Mbps)
- Phí hòa mạng:
+ KH không đóng trước: Phí lắp đặt 1.100.000đ + Tiền đặt cọc thiết bị 1.200.000đ
+ KH đóng trước từ 6, 12, 18, 24: Miễn phí lắp đặt
- Cước thuê bao:
990.000đ/tháng, giá KM khi KH lắp đặt tại điểm giao dịch: 550.000đ/tháng
- Ưu đãi:
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 24 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

Không có

1. Viettel Kém đối thủ VNPT
-  Phí hòa mạng: VNPT miễn phí nếu KH đóng trước 6/12/18/24 tháng, Viettel mất phí hòa mạng
- Ưu đãi:
+ Viettel: cho phép KH 03 lựa chọn đóng trước 6, 12, 18 tháng
+ VNPT: cho phép KH lựa chọn thêm: đóng trước 24 tháng (được tặng 04 tháng cước)
2. Viettel hơn đối thủ VNPT
- Phí hòa mạng với KH không đóng trước: Viettel rẻ bằng 50% so với đối thủ, không phải trả phí đặt cọc thiết bị, cụ thể:
+ Viettel: 550.000đ
+ VNPT: 1.100.000 + tiền đặt cọc thiết bị 1.200.000đ
-
Cước thuê bao tháng: Viettel rẻ hơn đối thủ 200.000đ/tháng:
+ Viettel: 350.000đ/tháng
+ VNPT: 550.000đ/tháng

5

Gói Combo

FAST20
+ TH số

- Tên gói: FAST20 (20Mbps) + TH số
- Cước thuê bao:
460.000đ/tháng, giá KM: 260.000đ/tháng trong 24 tháng
- Phí hòa mạng: nội thành
+ Không đóng trước (KH thường): 550.000đ
+ Không đóng trước (KH thuê trọ): 200.000đ
+ Đóng trước 6/12/18 tháng: 200.000đ
Ngoại thành

+ Không đóng trước (KH thường): 500.000đ
+ Không đóng trước (KH thuê trọ): 200.000đ
+ Đóng trước 3/6/12/18 tháng: 200.000đ
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước, Đóng trước 3 tháng: Không có ưu đãi
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

- Tên gói: Fiber Home1 TV (20Mbps)
- Cước thuê bao:
548,900đ/tháng, giá KM: 308,000đ/tháng
- Phí hòa mạng:
+ KH không đóng trước: Phí lắp đặt 1.100.000đ + Tiền đặt cọc thiết bị 1.200.000đ
+ Đóng trước 6/12 tháng: miễn phí
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước, đóng trước 3 tháng: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: Tặng 01 tháng cước vào tháng thứ 7
+ Đóng trước 12 tháng: Tặng 02 tháng cước vào tháng thứ 13+14

Không có

1. Viettel Kém đối thủ VNPT
- Phí hòa mạng: Đối thủ VNPT miễn phí hòa mạng nếu KH đóng trước 6/12 tháng, Viettel mất phí hòa mạng trong mọi phương án
2. Viettel hơn đối thủ VNPT
- Phí hòa mạng: KH không đóng trước, phí hòa mạng Viettel rẻ hơn VNPT 50% = 550.000đ:
+ Viettel: 550.000đ
+ VNPT: 1.100.000đ + tiền đặt cọc thiết bị 1.200.000đ
- Cước thuê bao tháng rẻ hơn đối thủ VNPT:
+ Viettel: 260.000đ/tháng
+ VNPT: 308.000đ/tháng
- Ưu đãi: Viettel có ưu đãi tặng cước thuê bao tháng nhiều hơn VNPT:
+ Cùng đóng trước 12 tháng: Viettel miễn cước 03 tháng còn VNPT chỉ miễn KH 02 tháng
+ Viettel có thêm lựa chọn cho KH đóng trước 18 tháng, ưu đãi thêm 04 tháng cước

6

Gói Combo

FAST25 + TH số

- Tên gói: FAST25 (25Mbps) + TH số
- Cước thuê bao:
510.000đ/tháng, giá KM: 280.000đ/tháng trong 24 tháng
- Phí hòa mạng:
* Khu vực nội thành
+ Không đóng trước (KH thường): 550.000đ
+ Không đóng trước (KH thuê trọ): 200.000đ
+ Đóng trước 6/12/18 tháng: 200.000đ
* Khu vực ngoại thành
+ Không đóng trước (KH thường): 500.000đ
+ Không đóng trước (KH thuê trọ): 200.000đ
+ Đóng trước 3/6/12/18 tháng: 200.000đ
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước, Đóng trước 3 tháng: Không có ưu đãi
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

Không có

- Tên gói: F6 (24Mbps)
- Phí hòa mạng:

+ Không đóng trước (KH thường): 700.000đ
+ Đóng trước 6/12 tháng: Miễn phí lắp đặt
- Cước thuê bao: 265.000đ/tháng
- Ưu đãi:
+ Đóng trước 06 tháng: Không có ưu đãi miễn phí cước
+ Đóng trước 12 tháng: được tặng 01 tháng miễn phí

1. Viettel Kém đối thủ FPT
- Phí hòa mạng: Đối thủ FPT miễn phí nếu KH đóng trước 6/12 tháng, Viettel mất phí hòa
2. Viettel hơn đối thủ FPT
- Phí hòa mạng: Với KH không đóng trước, phí hòa mạng của Viettel rẻ hơn đối thủ FPT 150.000đ:
+ Viettel: 550.000đ
+ FPT: 700.000đ
- Ưu đãi: Viettel có ưu đãi tặng cước thuê bao tháng nhiều hơn FPT:
+ Cùng đóng trước 6 tháng: Viettel miễn cước 02 tháng còn FPT không ưu đãi miễn cước.
+ Cùng đóng trước 12 tháng: Viettel miễn cước 03 tháng còn FPT chỉ miễn KH 01 tháng
+ Viettel có thêm lựa chọn cho KH đóng trước 18 tháng và ưu đãi thêm 04 tháng cước

7

Gói Combo

FAST30 + TH số

- Tên gói: FAST30 (30Mbps) + TH số
- Cước thuê bao:
560.000đ/tháng, giá KM: 310.000đ/tháng trong 24 tháng
- Phí hòa mạng:
* Khu vực nội thành
+ Không đóng trước (KH thường): 550.000đ
+ Không đóng trước (KH thuê trọ): 200.000đ
+ Đóng trước 6/12/18 tháng: 200.000đ
* Khu vực ngoại thành
+ Không đóng trước (KH thường): 500.000đ
+ Không đóng trước (KH thuê trọ): 200.000đ
+ Đóng trước 3/6/12/18 tháng:200.000đ
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước, Đóng trước 3 tháng: Không có ưu đãi
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

- Tên gói: Fiber Home2 TV (30Mbps)
- Cước thuê bao:
768,900đ/tháng, giá KM: 429,000đ/tháng
- Phí hòa mạng:
+ KH không đóng trước: Phí lắp đặt 1.100.000đ + Tiền đặt cọc thiết bị 1.200.000đ
+ Đóng trước 6/12 tháng: miễn phí
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước, Đóng trước 3 tháng: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: Tặng 01 tháng cước vào tháng thứ 7
+ Đóng trước 12 tháng: Tặng 02 tháng cước vào tháng thứ 13+14

- Tên gói: F5 (30Mbps)
- Phí hòa mạng:

+ Không đóng trước (KH thường): 700.000đ
+ Đóng trước 6/12 tháng: Miễn phí lắp đặt
- Cước thuê bao: 305.000đ/tháng
. Ưu đãi:
+ Đóng trước 06 tháng: Không có ưu đãi miễn phí cước
+ Đóng trước 12 tháng: được tặng 01 tháng miễn phí

1. Viettel Kém đối thủ VNPT, FPT
- Phí hòa mạng: Đối thủ VNPT, FPT miễn phí nếu KH đóng trước 6/12 tháng, Viettel mất phí hòa mạng trong mọi phương án
2. Viettel hơn đối thủ VNPT, FPT
- Phí hòa mạng: KH không đóng trước, phí hòa mạng Viettel rẻ hơn VNPT 550.000đ, FPT: 150.000đ:
+ Viettel: 550.000đ
+ VNPT: 1.100.000đ + tiền đặt cọc thiết bị 1.200.000đ
+ FPT: 700.000đ
- Cước thuê bao tháng rẻ hơn đối thủ VNPT 119.000đ/tháng nhưng đắt hơn FPT: 5.000đ/tháng :
+ Viettel: 310.000đ/tháng
+ VNPT: 429.000đ/tháng
+ FPT: 305.000đ/tháng
- Ưu đãi: Viettel có ưu đãi tặng cước thuê bao tháng nhiều hơn VNPT:
+ Cùng đóng trước 6 tháng: Viettel miễn cước 02 tháng, VNPT chỉ miễn cước 1 tháng còn FPT không ưu đãi miễn cước.
+ Cùng đóng trước 12 tháng: Viettel miễn cước 03 tháng còn VNPT chỉ miễn KH 02 tháng
+ Viettel có thêm lựa chọn cho KH đóng trước 18 tháng và ưu đãi thêm 04 tháng cước

8

Gói Combo

FAST40
 + TH số

- Tên gói: FAST40 (40Mbps) + TH số
- Cước thuê bao: 660.000đ/tháng, giá KM: 410.000đ/tháng trong 24 tháng
- Phí hòa mạng:
* Khu vực nội thành
+ Không đóng trước (KH thường): 550.000đ
+ Không đóng trước (KH thuê trọ): 200.000đ
+ Đóng trước 6/12/18 tháng: 200.000đ
* Khu vực ngoại thành
+ Không đóng trước (KH thường): 500.000đ
+ Không đóng trước (KH thuê trọ): 200.000đ
+ Đóng trước 3/6/12/18 tháng:200.000đ
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước, Đóng trước 3 tháng: Không có ưu đãi
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

Không có

- Tên gói: F3 (41Mbps)
- Phí hòa mạng:

+ Không đóng trước (KH thường): 700.000đ
+ Đóng trước 6/12 tháng: Miễn phí lắp đặt
- Cước thuê bao: 365.000đ/tháng
. Ưu đãi:
+ Đóng trước 06 tháng: Không có ưu đãi miễn phí cước
+ Đóng trước 12 tháng: được tặng 01 tháng miễn phí

1. Viettel Kém đối thủ FPT
- Phí hòa mạng: FPT miễn phí nếu KH đóng trước 6/12 tháng, Viettel mất phí hòa mạng

2. Viettel hơn đối thủ FPT
- Phí hòa mạng: KH không đóng trước, phí hòa mạng Viettel rẻ hơn FPT: 150.000đ:
+ Viettel: 550.000đ
+ FPT: 700.000đ
- Ưu đãi: Viettel có ưu đãi tặng cước thuê bao tháng nhiều hơn FPT:
+ Đóng trước 6 tháng: Viettel miễn cước 02 tháng, FPT không ưu đãi miễn cước.
+ Cùng đóng trước 12 tháng: Viettel miễn cước 03 tháng, FPT chỉ miễn KH 01 tháng
+ Viettel có thêm lựa chọn cho KH đóng trước 18 tháng, miễn phí 04 tháng cước

II

VIETTEL CÓ, ĐỐI THỦ KHÔNG CÓ

1

Lắp đơn lẻ FTTH

FAST15

- Tên gói: FAST15 (15Mbps) - Khu vực ngoại thành
- Phí hòa mạng:
+
Không đóng trước (KH thường): 800.000đ
+ Không đóng trước (KH đặc thù: thuê trọ): 200.000đ
+ Đóng trước 3 tháng: 400.000đ
+ Đóng trước 6/12/18 tháng: 200.000đ
- Cước thuê bao: 300.000đ/tháng, giá KM: 200.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: được tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: được tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: được tặng 04 tháng miễn phí

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

2

Lắp đơn lẻ FTTH

FAST25

- Tên gói: FAST25 (25Mbps) 
- Cước thuê bao: 350.000đ/tháng, giá KM: 220.000đ/tháng

- Phí hòa mạng:nội thành
+ Không đóng trước (KH thường): 550.000đ
+ Không đóng trước (KH đặc thù: thuê trọ): 200.000đ
+ Đóng trước 6/12/18 tháng: 200.000đ
- Phí hòa mạng: Nội thành

+ Không đóng trước (KH thường): 500.000đ
+ Không đóng trước (KH đặc thù: thuê trọ): 200.000đ
+ Đóng trước 3/6/12/18 tháng: 200.000đ
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: được tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: được tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: được tặng 04 tháng miễn phí

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

3

Combo thường

FAST10 + TH số

- Tên gói: FAST10 (10Mbps) + TH số
- Cước thuê bao:
360.000đ/tháng, giá KM: 225.000đ/tháng trong 24 tháng
- Phí hòa mạng: chỉ bán tại Khu vực ngoại thành
+ Không đóng trước (KH thường): 800.000đ
+ Không đóng trước (KH thuê trọ): 200.000đ
+ Đóng trước 3 tháng: 500.000đ
+ Đóng trước 6/12/18 tháng: 200.000đ
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước, Đóng trước 3 tháng: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 03 tháng miễn phí

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

4

Combo thường

FAST15  + THS

- Tên gói: FAST15 (15Mbps) + TH số
- Cước thuê bao:
410.000đ/tháng, giá KM: 240.000đ/tháng trong 24 tháng
- Phí hòa mạng: chỉ bán tại Khu vực ngoại thành
+ Không đóng trước (KH thường): 800.000đ
+ Không đóng trước (KH thuê trọ): 200.000đ
+ Đóng trước 3 tháng: 400.000đ
+ Đóng trước 6/12/18 tháng: 200.000đ
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước, Đóng trước 3 tháng: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

5

Combo VIP

Fast20 + FlexiHD

- Tên gói: Fast20 + FlexiHD
- Cước thuê bao: 543.000đ/tháng, giá KM: 300.000đ/tháng trong 24 tháng
- DV áp dụng: Truyền hình số: Tivi thứ 1: gói FlexiHD/ FlexiHDIPA/ FlexiHDIPG
- Phí hòa mạng:
+ Không đóng trước, KH thường: 300.000đ
+ Không đóng trước, KH thuê trọ: 200.000đ
+ Đóng trước 6/12/18 tháng: 200.000đ
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

6

Combo VIP

Fast20 + FlexiVOD

- Tên gói: Fast20 + FlexiVOD
- Cước thuê bao: 673.000đ/tháng, giá KM: 350.000đ/tháng trong 24 tháng
- DV áp dụng: Truyền hình số: Tivi thứ 1: gói FlexiVOD/ FlexiVODIPA/ FlexiVODIPG
- Phí hòa mạng:
+ Không đóng trước, KH thường: 300.000đ
+ Không đóng trước, KH thuê trọ: 200.000đ
+ Đóng trước 6/12/18 tháng: 200.000đ
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

7

Combo VIP

Fast20 + FlexiVOD + FlexiTV2

- Tên gói: Fast20 + FlexiVOD + FlexiTV2
- Cước thuê bao: 728.000đ/tháng, giá KM: 375.000đ/tháng trong 24 tháng
- DV áp dụng:
+ Tivi thứ 1: gói FlexiVOD/ FlexiVODIPA/ FlexiVODIPG
+ Tivi thứ 2: gói FlexiTV2/ FlexiTV2IPA/ FlexiTV2IPG
- Phí hòa mạng:
+ Không đóng trước, KH thường: 600.000đ
+ Không đóng trước, KH thuê trọ: 500.000đ
+ Đóng trước 6 tháng: 500.000đ
+ Đóng trước 12/18 tháng: 200.000đ
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

8

Combo VIP

Fast20 + FlexiVOD + 2 gói FlexiTV2

- Tên gói: Fast20 + FlexiVOD + 2 gói FlexiTV2
- Cước thuê bao: 783.000đ/tháng, giá KM: 400.000đ/tháng trong 24 tháng
- DV áp dụng:
+Tivi thứ 1: gói FlexiVOD/ FlexiVODIPA/ FlexiVODIPG
+ Tivi thứ 2, 3: gói FlexiTV2/ FlexiTV2IPA/ FlexiTV2IPG
- Phí hòa mạng:
+ Không đóng trước (KH thường): 850.000đ
+ Không đóng trước(KH thuê trọ): 750.000đ
+ Đóng trước 6 tháng: 750.000đ
+ Đóng trước 12/18 tháng: 200.000đ
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

III

ĐỐI THỦ CÓ, VIETTEL KHÔNG CÓ

1

Lắp đơn lẻ FTTH

F4U

Không có

- Tên gói: F4U (8Mbps) - Khu vực ngoại thành
- Phí hòa mạng:
Miễn phí
- Cước thuê bao: 198.000đ/tháng, giá KM: 176.000đ/tháng
- Ưu đãi:
+ Đóng trước 06 tháng: Tặng 01 tháng cước
+ Đóng trước 12 tháng: Tặng 02 tháng cước
+ Đóng trước 18 tháng: Tặng 03 tháng cước
+ Đóng trước 24 tháng: Tặng 04 tháng cước

Không có

Đối thủ có, Viettel không có

2

Lắp đơn lẻ FTTH

Fiber Edu

Không có

- Tên gói: Fiber Edu+ (14Mbps)
- Phí hòa mạng:
+
KH không đóng trước: Phí lắp đặt 1.100.000đ + Tiền đặt cọc thiết bị 1.200.000đ
+ KH đóng trước từ 6, 12, 18, 24: Miễn phí lắp đặt
- Cước thuê bao: 264.000đ/tháng,
+ Giá KM khi KH lắp đặt tại điểm giao dịch: 209.000đ/tháng
+ Giá KM khi KH gọi tổng đài bán hàng hoặc đăng ký trên Fanpage: 176.000 (phương án này không cho lựa chọn phương án đóng hàng tháng).
- Ưu đãi:
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 24 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

Không có

Đối thủ có, Viettel không có

3

Lắp đơn lẻ FTTH

F5

Không có

- Tên gói: Fiber F2F+ (16Mbps)
- Phí hòa mạng:
+
KH không đóng trước: Phí lắp đặt 1.100.000đ + Tiền đặt cọc thiết bị 1.200.000đ
+ KH đóng trước từ 6, 12, 18, 24: Miễn phí lắp đặt
- Cước thuê bao: 385.000đ/tháng, giá KM khi KH lắp đặt tại điểm giao dịch: 231.000đ/tháng
- Ưu đãi:
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 24 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

- Tên gói: Fiber F5 (16Mbps)
- Phí hòa mạng:
+ Không đóng trước: không áp dụng
+  Trả trước 6/12 tháng: miễn phí
- Cước thuê bao: 220.000đ/tháng
- Ưu đãi:
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí

Đối thủ có, Viettel không có

4

Lắp đơn lẻ FTTH

F4

Không có

Không có

- Tên gói: F4 (22Mbps)
- Phí hòa mạng:

+ Không đóng trước (KH thường): 300.000đ
+ Đóng trước 6/12 tháng: Miễn phí lắp đặt
- Cước thuê bao: 250.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: được tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: được tặng 02 tháng miễn phí

Đối thủ có, Viettel không có

5

Lắp đơn lẻ FTTH

F3

Không có

Không có

- Tên gói: F3 (27Mbps)
- Phí hòa mạng:

+ Không đóng trước (KH thường): 300.000đ
+ Đóng trước 6/12 tháng: Miễn phí lắp đặt
- Cước thuê bao: 280.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: được tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: được tặng 02 tháng miễn phí

Đối thủ có, Viettel không có

6

Lắp đơn lẻ FTTH

F2

Không có

Không có

- Tên gói: F2 (32Mbps)
- Phí hòa mạng:

+ Không đóng trước (KH thường): 300.000đ
+ Đóng trước 6/12 tháng: Miễn phí lắp đặt
- Cước thuê bao: 370.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: được tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: được tặng 02 tháng miễn phí

Đối thủ có, Viettel không có

7

Combo thường

F4

Không có

Không có

- Tên gói: F4 (36Mbps)
- Phí hòa mạng:

+ Không đóng trước (KH thường): 700.000đ
+ Đóng trước 6/12 tháng: Miễn phí lắp đặt
- Cước thuê bao: 335.000đ/tháng
- Ưu đãi:
+ Đóng trước 06 tháng: Không có ưu đãi miễn phí cước
+ Đóng trước 12 tháng: được tặng 01 tháng miễn phí

Đối thủ có, Viettel không có

 PHẦN II: GÓI CƯỚC INTERNET, COMBO TẠI HỒ CHÍ MINH (KH cá nhân, hộ gia đình) (CV 5328/VTT-CĐBR)

I

CÁC GÓI CƯỚC TƯƠNG ĐỒNG

1

Lắp đơn lẻ FTTH

FAST10

- Tên gói: FAST10 (10Mbps) - KH hòa mạng trên AON phải hòa mạng phương án đóng trước 6 tháng và Fast15 trở lên
- Phí hòa mạng:
Phí hòa mạng ban đầu tùy theo từng phương án đóng cước trước (đã có thiết bị cho mượn)
+
Không đóng trước (KH thường): Không bán
+ Không đóng trước (KH đặc thù: thuê trọ): 150.000đ
+ Đóng trước 3/6/12 tháng: Không bán
- Cước thuê bao: 250.000đ/tháng, giá KM: 165.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi cước sử dụng.
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 03 tháng miễn phí

Không có

-Tên gói cước: F6 (10Mbps)
- Phí hòa mạng: 
+ Không đóng trước:

* KH thuê nhà: Phí lặp đặt 330.000đ + tiền đặt cọc thiết bị: 660.000đ
* KH thường: Phí lắp đặt: 330.000đ (không mất phí đặt thiết bị)
+ Đóng trước từ 6 tháng trở lên:
miễn phí
- Cước thuê bao:
+ Nội thành: 
209.000đ/ tháng
+ Ngoại thành: 198.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi cước sử dụng.
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí

1. Viettel Kém đối thủ FPT
- Viettel chỉ áp dụng gói cước này cho KH đặc thù (KH thuê trọ). FPT áp dụng cho tất cả KH
2. Viettel hơn đối thủ FPT
- Phí hòa mạng: Viettel rẻ hơn FPT: 180.000đ, không mất phí đặt cọc thiết bị:
+ Viettel: 150.000đ
+ FPT: 330.000đ + phí đặt cọc thiết bị: 660.000đ
- Cước thuê bao tháng: Viettel rẻ hơn FPT: Ngoại thành: 44.000đ/tháng; Nội thành: 33.000đ/tháng
+ Viettel: 165.000đ/tháng
+ FPT: Ngoại thành: 209.000đ/tháng; Nội thành: 198.000đ/tháng
- Ưu đãi: Viettel có nhiều ưu đãi hơn FPT: cho phép KH lựa chọn thêm đóng trước 18 tháng và miễn phí 04 tháng cước

2

Lắp đơn lẻ FTTH

FAST30

- Tên gói: FAST30 (30Mbps)
-
KH hòa mạng trên AON phải hòa mạng phương án đóng trước 6 tháng và Fast15 trở lên
- Phí hòa mạng:
Phí hòa mạng ban đầu tùy theo từng phương án đóng cước trước (đã có thiết bị cho mượn)
+
Không đóng trước (KH thường): 500.000đ
+ Không đóng trước (KH đặc thù: thuê trọ): 150.000đ
+ Đóng trước 6/12/18 tháng: 150.000đ
- Cước thuê bao: 450.000đ/tháng, giá KM: 250.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

- Tên gói: F2H+M (30Mbps)
- Phí hòa mạng:
+
Không đóng trước (KH thường): 275.000đ
+ Đóng trước 6/12 tháng: miễn phí
- Cước thuê bao:
+ Giá niêm yết: 330.000đ/tháng,
+ Giá KM cho KH thường đóng cước trước: 264.000đ/tháng
+ Giá KM cho KV đặc thù (HS, SV, Coop mart, giáo viên..): 247.000 đ/tháng.
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí

Không có

1. Viettel Kém đối thủ VNPT
'- Phí hòa mạng: Viettel đắt hơn VNPT với KH không đóng trước và không miễn phí hòa mạng với KH đóng trước 6/12/18 tháng:
+ Viettel: Không đóng trước: 500.000đ, đóng trước 6/12/18 tháng: 150.000đ
+ VNPT: Không đóng trước: 275.000đ; đóng trước 6/12 tháng: miễn phí
2. Viettel hơn đối thủ VNPT
- Ưu đãi: Viettel nhiều ưu đãi hơn VNPT:
+ Cùng đóng trước 6 tháng: Viettel miễn cước 02 tháng, VNPT: 01 tháng
+ Cùng đóng trước 12 tháng: Viettel miễn cước 03 tháng, VNPT: 02 tháng
+ Viettel cho phép KH đóng trước 12 tháng, được miễn cước 04 tháng. VNPT không có phương án này
- Cước thuê bao: Viettel rẻ hơn VNPT: 14.000đ/tháng
+ Viettel: 250.000đ/tháng
+ VNPT: 264.000đ/tháng

3

Lắp đơn lẻ FTTH

FAST40

- Tên gói: FAST40 (40Mbps)
-
KH hòa mạng trên AON phải hòa mạng phương án đóng trước 6 tháng và Fast15 trở lên
- Phí hòa mạng:
Phí hòa mạng tùy theo từng phương án đóng cước trước (đã có thiết bị cho mượn)
+
Không đóng trước (KH thường): 500.000đ
+ Không đóng trước (KH đặc thù: thuê trọ): 150.000đ
+ Đóng trước 3/6/12 tháng: 150.000đ
- Cước thuê bao: 550.000đ/tháng, giá KM: 350.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

- Tên gói: F2E+M (40Mbps)
- Phí hòa mạng:
+
Không đóng trước (KH thường): 550.000đ
+ Đóng trước 6/12 tháng: miễn phí
- Cước thuê bao:
+ Giá niêm yết: 495.000đ/tháng,
+ Giá KM cho KH thường đóng cước trước: 396.000đ/tháng
+ Giá KM cho KV đặc thù (HS, SV, Coop mart, giáo viên..): 371.000 đ/tháng.
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí

Không có

1. Viettel Kém đối thủ VNPT
'- Phí hòa mạng: Viettel đắt hơn VNPT với KH không đóng trước và không miễn phí hòa mạng với KH đóng trước 6/12/18 tháng:
+ Viettel: Không đóng trước: 500.000đ, đóng trước 6/12/18 tháng: 150.000đ
+ VNPT: Không đóng trước: 275.000đ; đóng trước 6/12 tháng: miễn phí
2. Viettel hơn đối thủ VNPT
- Ưu đãi: Viettel nhiều ưu đãi hơn VNPT:
+ Cùng đóng trước 6 tháng: Viettel miễn cước 02 tháng, VNPT: 01 tháng
+ Cùng đóng trước 12 tháng: Viettel miễn cước 03 tháng, VNPT: 02 tháng
+ Viettel cho phép KH đóng trước 12 tháng, được miễn cước 04 tháng. VNPT không có phương án này
- Cước thuê bao: Viettel rẻ hơn đối thủ: 46.000đ/tháng
+ Viettel: 350.000đ/tháng
+ VNPT: 396.000đ/tháng

4

Combo thường

FAST10 + TH số

- Tên gói: FAST10 (10Mbps) + TH số
- Phí hòa mạng:
Phí hòa mạng tùy theo từng phương án đóng cước trước (đã có thiết bị cho mượn)
+ Không đóng trước (KH thường): Không bán
+ Không đóng trước (KH thuê trọ): 150.000đ
+ KH đóng trước 6/12/18 tháng: Không bán
- Cước thuê bao: 360.000đ/tháng, giá KM: 225.000đ/tháng
- DV THS áp dụng: Truyền hình số 1 chiều (gói Fun); Truyền hình số 2 chiều (gói Flexi); Truyền hình số IP (gói FlexiIPA/FlexiIPG)
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: được tặng 03 tháng miễn phí

Không có

- Tên gói: ComboF6
- Phí hòa mạng:
+ Không đóng trước (KH thường): 770.000đ
+ KH đóng trước 6 tháng: Miễn phí
- Cước thuê bao:
+ Các quận nội thành: 302.500đ/tháng.
+ Các quận ngoại thành: 291.500đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí

1. Viettel Kém đối thủ FPT
'- Phí hòa mạng: Viettel chỉ áp dụng gói cước này cho KH đặc thù (KH thuê trọ). FPT áp dụng cho tất cả KH
2. Viettel hơn đối thủ FPT
- Cước thuê bao: Viettel rẻ hơn đối thủ
+ Viettel: 225.000đ/tháng
+ FPT: Nội thành: 302.500đ/tháng, ngoại thành: 291.500đ/tháng
- Ưu đãi: Viettel nhiều ưu đãi hơn FPT: KH được lựa chọn đóng trước 18 tháng, miễn cước 03 tháng

II

VIETTEL CÓ, ĐỐI THỦ KHÔNG CÓ

1

Lắp đơn lẻ FTTH

FAST15

- Tên gói: FAST15 (15Mbps) - KH hòa mạng trên AON phải hòa mạng phương án đóng trước 6 tháng và Fast15 trở lên
- Phí hòa mạng:
Phí hòa mạng ban đầu tùy theo từng phương án đóng cước trước (đã có thiết bị cho mượn)
+
Không đóng trước (KH thường): Không bán
+ Không đóng trước (KH đặc thù: thuê trọ): 150.000đ
+ Đóng trước 3/6/12 tháng: Không bán
- Cước thuê bao: 300.000đ/tháng, giá KM: 180.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

2

Lắp đơn lẻ FTTH

FAST20

- Tên gói: FAST20 (20Mbps)
-
KH hòa mạng trên AON phải hòa mạng phương án đóng trước 6 tháng và Fast15 trở lên
- Phí hòa mạng:
Phí hòa mạng ban đầu tùy theo từng phương án đóng cước trước (đã có thiết bị cho mượn)
+
Không đóng trước (KH thường): 500.000đ
+ Không đóng trước (KH đặc thù: thuê trọ): 150.000đ
+ Đóng trước 3/6/12 tháng: 150.000đ
- Cước thuê bao: 350.000đ/tháng, giá KM: 200.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

3

Lắp đơn lẻ FTTH

FAST25

- Tên gói: FAST25 (25Mbps)
-
KH hòa mạng trên AON phải hòa mạng phương án đóng trước 6 tháng và Fast15 trở lên
- Phí hòa mạng:
Phí hòa mạng tùy theo từng phương án đóng cước trước (đã có thiết bị cho mượn)
+
Không đóng trước (KH thường): 500.000đ
+ Không đóng trước (KH đặc thù: thuê trọ): 150.000đ
+ Đóng trước 6/12/18 tháng: 150.000đ
- Cước thuê bao: 400.000đ/tháng, giá KM: 220.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

4

Combo VIP

Fast20 + FlexiHD

- Tên gói: Fast20 + FlexiHD
- Phí hòa mạng:
Phí hòa mạng tùy theo từng phương án đóng trước (đã có thiết bị cho mượn)
+ Không đóng trước (KH thường): 250.000đ
+ Không đóng trước (KH thuê trọ): 150.000đ
+ KH đóng trước 6/12/18 tháng: 150.000đ
- Cước thuê bao:
543.000đ/tháng, giá KM: 300.000đ/tháng
- DV THS áp dụng: Tivi thứ 1: gói FlexiHD/ FlexiHDIPA/ FlexiHDIPG
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

5

Combo VIP

Fast20 + FlexiVOD

- Tên gói: Fast20 + FlexiVOD
- Phí hòa mạng:
Phí hòa mạng tùy theo từng phương án đóng cước trước (đã có thiết bị cho mượn)
+ Không đóng trước (KH thường): 250.000đ
+ Không đóng trước (KH thuê trọ): 150.000đ
+ KH đóng trước 6/12/18 tháng: 150.000đ
- Cước thuê bao:
673.000đ/tháng, giá KM: 350.000đ/tháng
- DV THS áp dụng: Tivi thứ 1: gói FlexiVOD/ FlexiVODIPA/ FlexiVODIPG
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

6

Combo VIP

Fast20 + FlexiVOD + FlexiTV2

- Tên gói: Fast20 + FlexiVOD + FlexiTV2
- Phí hòa mạng:
Phí hòa mạng tùy theo từng phương án đóng cước trước (đã có thiết bị cho mượn)
+ Không đóng trước (KH thường): 550.000đ
+ Không đóng trước (KH thuê trọ): 450.000đ
+ KH đóng trước 6 tháng: 450.000đ
+ KH đóng trước 12/18 tháng: 150.000đ
- Cước thuê bao:
728.000đ/tháng, giá KM: 375.000đ/tháng
- DV THS áp dụng:
+ Tivi thứ 1: gói FlexiVOD/ FlexiVODIPA/ FlexiVODIPG
+ Tivi thứ 2: gói FlexiTV2/ FlexiTV2IPA/ FlexiTV2IPG
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

7

Combo VIP

Fast20 + FlexiVOD + 2 gói FlexiTV2

- Tên gói: Fast20 + FlexiVOD + 2 gói FlexiTV2
- Phí hòa mạng:
Phí hòa mạng tùy theo từng phương án đóng cước trước (đã có thiết bị cho mượn)
+ Không đóng trước (KH thường): 800.000đ
+ Không đóng trước (KH thuê trọ): 700.000đ
+ KH đóng trước 6 tháng: 700.000đ
+ KH đóng trước 12/18 tháng: 150.000đ
- Cước thuê bao:
783.000đ/tháng, giá KM: 400.000đ/tháng
- DV THS áp dụng:
+ Tivi thứ 1: gói FlexiVOD/ FlexiVODIPA/ FlexiVODIPG
+ Tivi thứ 2, 3: gói FlexiTV2/ FlexiTV2IPA/ FlexiTV2IPG
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

8

Combo thường

FAST15 + TH số

- Tên gói: FAST15 (15Mbps) + THS
- Phí hòa mạng:
Phí hòa mạng tùy theo từng phương án đóng cước trước (đã có thiết bị cho mượn)
+ Không đóng trước (KH thường): Không bán
+ Không đóng trước (KH thuê trọ): 150.000đ
+ KH đóng trước 6/12/18 tháng: Không bán
- Cước thuê bao: 410.000đ/tháng, giá KM: 240.000đ/tháng
- DV THS áp dụng: Truyền hình số 1 chiều (gói Fun); Truyền hình số 2 chiều (gói Flexi); Truyền hình số IP (gói FlexiIPA/FlexiIPG)
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

9

Combo thường

FAST20 (20Mbps) + TH số

- Tên gói: FAST20 (20Mbps) + TH số
- Phí hòa mạng:
Phí hòa mạng tùy theo từng phương án đóng cước trước (đã có thiết bị cho mượn)
+ Không đóng trước (KH thường): 500.000đ
+ Không đóng trước (KH thuê trọ): 150.000đ
+ KH đóng trước 6/12/18 tháng: 150.000đ
- Cước thuê bao: 460.000đ/tháng, giá KM: 260.000đ/tháng
- DV THS áp dụng: Truyền hình số 1 chiều (gói Fun); Truyền hình số 2 chiều (gói Flexi); Truyền hình số IP (gói FlexiIPA/FlexiIPG)
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

10

Combo thường

FAST25
(25Mbps) + TH số

- Tên gói: FAST25 (25Mbps) + TH số
- Phí hòa mạng:
Phí hòa mạng tùy theo từng phương án đóng cước trước (đã có thiết bị cho mượn)
+ Không đóng trước (KH thường): 500.000đ
+ Không đóng trước (KH thuê trọ): 150.000đ
+ KH đóng trước 6/12/18 tháng: 150.000đ
- Cước thuê bao: 510.000đ/tháng, giá KM: 280.000đ/tháng
- DV THS áp dụng: Truyền hình số 1 chiều (gói Fun); Truyền hình số 2 chiều (gói Flexi); Truyền hình số IP (gói FlexiIPA/FlexiIPG)
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

11

Combo thường

FAST30 (30Mbps) + TH số

- Tên gói: FAST30 (30Mbps) + TH số
- Phí hòa mạng:
Phí hòa mạng tùy theo từng phương án đóng cước trước (đã có thiết bị cho mượn)
+ Không đóng trước (KH thường): 500.000đ
+ Không đóng trước (KH thuê trọ): 150.000đ
+ KH đóng trước 6/12/18 tháng: 150.000đ
- Cước thuê bao: 560.000đ/tháng, giá KM: 310.000đ/tháng
- DV THS áp dụng: Truyền hình số 1 chiều (gói Fun); Truyền hình số 2 chiều (gói Flexi); Truyền hình số IP (gói FlexiIPA/FlexiIPG)
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

12

Combo thường

FAST40 (40Mbps) + TH số

- Tên gói: FAST40 (40Mbps) + TH số
- Phí hòa mạng:
Phí hòa mạng tùy theo từng phương án đóng cước trước (đã có thiết bị cho mượn)
+ Không đóng trước (KH thường): 500.000đ
+ Không đóng trước (KH thuê trọ): 150.000đ
+ KH đóng trước 6/12/18 tháng: 150.000đ
- Cước thuê bao: 660.000đ/tháng, giá KM: 410.000đ/tháng
- DV THS áp dụng: Truyền hình số 1 chiều (gói Fun); Truyền hình số 2 chiều (gói Flexi); Truyền hình số IP (gói FlexiIPA/FlexiIPG)
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 02 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 03 tháng miễn phí
+ Đóng trước 18 tháng: tặng 04 tháng miễn phí

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

III

ĐỐI THỦ CÓ, VIETTEL KHÔNG CÓ

1

Lắp đơn lẻ FTTH

F6

Không có

Không có

-Tên gói cước: F7 (6Mbps) - Kinh doanh tại các huyện ngoại thành
- Phí hòa mạng: 
+Không đóng trước:
Không áp dụng phương án không đóng trước
+ Đóng trước từ 6 tháng trở lên:
miễn phí hòa mạng
- Cước thuê bao:
176.000đ/ tháng
- Ưu đãi:
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi cước sử dụng.
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí

Đối thủ có, Viettel không có

2

Lắp đơn lẻ FTTH

F-Eco+M

Không có

- Tên gói: F-Eco+M (12Mbps)
- Phí hòa mạng:
+
Không đóng trước (KH thường): 275.000đ
+ Đóng trước 6/12 tháng: miễn phí
- Cước thuê bao:
+ Giá niêm yết: 220.000đ/tháng,
+ Giá KM cho KH thường đóng cước trước: 176.000đ/tháng
+ Giá KM cho KV đặc thù (HS, SV, Coop mart, giáo viên..): 165.000 đ/tháng.
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí

Không có

Đối thủ có, Viettel không có

3

Lắp đơn lẻ FTTH

F5

Không có

Không có

-Tên gói cước: F5 (16Mbps)
- Phí hòa mạng: 
+Không đóng trước:
*KH thường: Phí lặp đặt 330.000đ
*KH thuê nhà: Phí lắp đặt 440.000đ + tiền đặt cọc thiết bị 660.000đ
+ Đóng trước từ 6 tháng trở lên: miễn phí
- Cước thuê bao:
+Tại các quận 2,7,9,12,Thủ Đức và các huyện ngoại thành: 220.000đ/ tháng.
+ Tại 13 quận còn lại: 242.000đ/tháng
- Ưu đãi:
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi cước sử dụng.
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí

Đối thủ có, Viettel không có

4

Lắp đơn lẻ FTTH

F18+M

Không có

- Tên gói: F18+M (18Mbps)
- Phí hòa mạng:
+
Không đóng trước (KH thường): 275.000đ
+ Đóng trước 6/12 tháng: miễn phí
- Cước thuê bao:
+ Giá niêm yết: 247.500đ/tháng,
+ Giá KM cho KH thường đóng cước trước: 198.000đ/tháng
+ Giá KM cho KV đặc thù (HS, SV, Coop mart, giáo viên..): 185.000 đ/tháng.
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí

Không có

Đối thủ có, Viettel không có

5

Lắp đơn lẻ FTTH

F4

Không có

Không có

-Tên gói cước: F4 (22Mbps)
- Phí hòa mạng: 
+Không đóng trước:
* KH thường: Phí lặp đặt 330.000đ
* KH thuê nhà: Phí lắp đặt 440.000 + phí đặt cọc thiết bị 660.000đ
+ Đóng trước từ 6 tháng trở lên: miễn phí
- Cước thuê bao:
+Tại các quận 2,7,9,12,Thủ Đức và các huyện ngoại thành: 264.000đ/ tháng.
+ Tại 13 quận còn lại: 275.000đ/tháng
- Ưu đãi:
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi cước sử dụng.
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí

Đối thủ có, Viettel không có

6

Lắp đơn lẻ FTTH

Fm+M

Không có

- Tên gói: Fm+M (24Mbps)
- Phí hòa mạng:
+
Không đóng trước (KH thường): 275.000đ
+ Đóng trước 6/12 tháng: miễn phí
- Cước thuê bao:
+ Giá niêm yết: 275.000đ/tháng,
+ Giá KM cho KH thường đóng cước trước: 220.000đ/tháng
+ Giá KM cho KV đặc thù (HS, SV, Coop mart, giáo viên..): 206.000 đ/tháng.
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí

Không có

Đối thủ có, Viettel không có

7

Lắp đơn lẻ FTTH

F3

Không có

Không có

-Tên gói cước: F3 (27Mbps)
- Phí hòa mạng: 
+Không đóng trước:
* KH thường: Phí lặp đặt 330.000đ 
* KH thuê nhà: Phí lắp đặt 440.000 + phí đặt cọc thiết bị 660.000đ
+ Đóng trước từ 6 tháng trở lên: miễn phí
- Cước thuê bao:
308.000đ/tháng
- Ưu đãi:
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi cước sử dụng.
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí

Đối thủ có, Viettel không có

8

Lắp đơn lẻ FTTH

F2

Không có

Không có

-Tên gói cước: F2 (32Mbps)
- Phí hòa mạng: 
+Không đóng trước:
* KH thường: Phí lặp đặt 330.000đ
* KH thuê nhà: Phí lắp đặt 440.000 + phí đặt cọc thiết bị 660.000đ
+ Đóng trước từ 6 tháng trở lên: miễn phí
- Cước thuê bao:
407.000đ/tháng
- Ưu đãi:
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi cước sử dụng.
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí

Đối thủ có, Viettel không có

9

Lắp đơn lẻ FTTH

F2K

Không có

- Tên gói: F2K (50Mbps)
- Phí hòa mạng:
+
Không đóng trước (KH thường): 550.000đ
+ Đóng trước 6/12 tháng: miễn phí
- Cước thuê bao:
+ Giá niêm yết: 550.000đ/tháng,
+ Giá KM cho KH thường đóng cước trước: 440.000đ/tháng
+ Giá KM cho KV đặc thù (HS, SV, Coop mart, giáo viên..): 413.000 đ/tháng.
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí

Không có

Đối thủ có, Viettel không có

10

Combo thường

F7 (6Mbps) + Truyền hình

Không có

Không có

- Tên gói: ComboF7 - chỉ cung cấp ở ngoại thành
- Phí hòa mạng:
+ Không đóng trước (KH thường): 770.000đ
+ KH đóng trước 6 tháng: Miễn phí
- Cước thuê bao: 269.500đ/tháng.
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí

Đối thủ có, Viettel không có

11

Combo thường

F5

Không có

Không có

- Tên gói: ComboF5 (16Mbps)
- Phí hòa mạng:
+ Không đóng trước (KH thường): 770.000đ
+ KH đóng trước 6 tháng: Miễn phí
- Cước thuê bao:
+Tại các quận 2,7,9,12,Thủ Đức và các huyện ngoại thành: 313.500đ/ tháng.
+ Tại 13 quận còn lại: 335.500đ/tháng
+ Các quận ngoại thành: 315.500đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí

Đối thủ có, Viettel không có

12

Combo thường

F4

Không có

Không có

- Tên gói: ComboF4 (22Mbps)
- Phí hòa mạng:
+ Không đóng trước (KH thường): 770.000đ
+ KH đóng trước 6 tháng: Miễn phí
- Cước thuê bao:
+Tại các quận 2,7,9,12,Thủ Đức và các huyện ngoại thành: 357.500đ/ tháng.
+ Tại 13 quận còn lại: 368.500đ/tháng
+ Các quận ngoại thành: 357.500đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí

Đối thủ có, Viettel không có

13

Combo thường

F3

Không có

Không có

- Tên gói: ComboF3 (27Mbps)
- Phí hòa mạng:
+ Không đóng trước (KH thường): 770.000đ
+ KH đóng trước 6 tháng: Miễn phí
- Cước thuê bao:
+ Các quận nội thành: 401.500đ/tháng
+ Các quận ngoại thành: 379.500đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí

Đối thủ có, Viettel không có

14

Combo thường

F2

Không có

Không có

- Tên gói: ComboF2 (32Mbps)
- Phí hòa mạng:
+ Không đóng trước (KH thường): 770.000đ
+ KH đóng trước 6 tháng: Miễn phí
- Cước thuê bao:
+ Các quận nội thành: 500.500đ/tháng
+Tại các quận 2,7,9,12,Thủ Đức và các huyện ngoại thành: 489.500đ/tháng.
+ Các quận ngoại thành: 500.500đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Không đóng trước: Không có ưu đãi tặng cước sử dụng
+ Đóng trước 06 tháng: tặng 01 tháng miễn phí
+ Đóng trước 12 tháng: tặng 02 tháng miễn phí

Đối thủ có, Viettel không có

 PHẦN III: GÓI CƯỚC INTERNET DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (CV 3767, 4670, 5394/VTT-KHDN)

I

CÁC GÓI CƯỚC TƯƠNG ĐỒNG

1

KH Doanh nghiệp

FTTH Pub (KH đại lý)

- Tên gói: FTTH Pub
- Phí hòa mạng:

+ Không đóng trước (KH thường): 1.100.000đ
+ Đóng trước 6/12/18 tháng: Miễn phí
- Cước thuê bao:
+ Tại HNI,HCM: 1.540.000đ/tháng
+ Tại 61 tỉnh: 990.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: Tặng 1 tháng cước
+ Đóng trước 12 tháng: Tặng 3 tháng cước
+ Đóng trước 24 tháng: Tặng 6 tháng cước

Không có

- Tên gói: Fiber Play (50Mbps)
- Phí hòa mạng:

+ Không đóng trước: 500.000đ
+ Đóng trước 6/12 tháng: Miễn phí
- Cước thuê bao: 1.500.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: Tặng 1/2 tháng cước
+ Đóng trước 12 tháng: Tặng 2 tháng cước

1. Viettel Kém đối thủ FPT
- Phí hòa mạng: Viettel đắt hơn FPT: 600.000đ:
+ Viettel: 1.100.000đ
+ FPT: 500.000đ
2. Viettel hơn đối thủ FPT
- Cước thuê bao: Viettel rẻ hơn đối thủ FPT: 510.000đ/tháng
+ Viettel: 990.000đ/tháng
+ FPT: 1.500.000đ/tháng
- Ưu đãi: Viettel nhiều ưu đãi hơn đối thủ:
+ Viettel: KH được lựa chọn đóng trước 6/12/24 tháng, FPT chỉ được lựa chọn đóng trước 6/12 tháng
+ Viettel tặng cước cho KH nhiều hơn: Cùng đóng trước 6 tháng: Viettel miễn phí 1 tháng, FPT: 1/2 tháng; đóng trước 12 tháng: Viettel miễn phí 03 tháng, FPT: 2 tháng

2

KH Doanh nghiệp

Fast50

- Tên gói: Fast50
- Phí hòa mạng: Miễn phí

- Cước thuê bao: 660.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: Tặng 1 tháng cước
+ Đóng trước 12 tháng: Tặng 3 tháng cước
+ Đóng trước 24 tháng: Tặng 6 tháng cước

- Tên gói: Fiber F2O
- Phí hòa mạng: Miễn phí

- Cước thuê bao: 1.430.000đ/tháng, giá KM: 880.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: Tặng 1 tháng cước
+ Đóng trước 12 tháng: Tặng 2 tháng cước
+ Đóng trước 18 tháng: Tặng 3 tháng cước
+ Đóng trước 24 tháng: Tặng 4 tháng cước

- Tên gói: Fiber Play (50Mbps) (dành cho Doanh nghiệp + quán game)
- Phí hòa mạng:

+ Không đóng trước: 500.000đ
+ Đóng trước 6/12 tháng: Miễn phí
- Cước thuê bao: 1.500.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: Tặng 1/2 tháng cước
+ Đóng trước 12 tháng: Tặng 2 tháng cước

Viettel hơn đối thủ
- Cước thuê bao: Viettel rẻ hơn đối thủ VNPT: 220.000đ/tháng; FPT: 840.000đ/tháng:
+ Viettel: 660.000đ/tháng
+ VNPT: 880.000đ/tháng
+ FPT: 1.500.000đ/tháng
- Ưu đãi: Viettel có nhiều ưu đãi hơn đối thủ:
+ Đóng trước 06 tháng: Viettel, VNPT miễn cước 01 tháng nhưng FPT chỉ miễn 1/2 tháng
+ Đóng trước 12 tháng: Viettel miễn cước KH 03 tháng, VNPT, FPT: 02 tháng
+ Đóng trước 24 tháng: Viettel miễn cước 06 tháng, VNPT: 04 tháng còn FPT không có chính sách đóng trước 24 tháng

3

KH Doanh nghiệp

Fast60

- Tên gói: Fast60
- Phí hòa mạng: Miễn phí

- Cước thuê bao: 880.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: Tặng 1 tháng cước
+ Đóng trước 12 tháng: Tặng 3 tháng cước
+ Đóng trước 24 tháng: Tặng 6 tháng cước

Không có

- Tên gói: Fiber Silver (60Mbps)
- Phí hòa mạng:

+ Không đóng trước: 500.000đ
+ Đóng trước 6/12 tháng: Miễn phí
- Cước thuê bao: 2.000.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: Tặng 1/2 tháng cước
+ Đóng trước 12 tháng: Tặng 2 tháng cước

Viettel hơn đối thủ FPT
- Phí hòa mạng: Viettel rẻ hơn đối thủ FPT
+ Viettel miễn phí hòa mạng trong mọi phương án
+ FPT: KH mất phí 500.000đ nếu KH không đóng trước
- Ưu đãi: Viettel có nhiều ưu đãi hơn đối thủ:
+ Đóng trước 06 tháng: Viettel miễn cước 01 tháng, FPT chỉ miễn 1/2 tháng
+ Đóng trước 12 tháng: Viettel miễn cước KH 03 tháng, FPT: 02 tháng
+ FPT không có chính sách đóng trước 24 tháng

4

KH Doanh nghiệp

Fast80

- Tên gói: Fast80
- Phí hòa mạng: Miễn phí

- Cước thuê bao:  2.200.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: Tặng 1 tháng cước
+ Đóng trước 12 tháng: Tặng 3 tháng cước
+ Đóng trước 24 tháng: Tặng 6 tháng cước

- Tên gói: Fiber F2C
- Phí hòa mạng: Miễn phí

- Cước thuê bao: 4.290.000đ/tháng, giá KM: 2.420.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: Tặng 1 tháng cước
+ Đóng trước 12 tháng: Tặng 2 tháng cước
+ Đóng trước 18 tháng: Tặng 3 tháng cước
+ Đóng trước 24 tháng: Tặng 4 tháng cước

- Tên gói: Fiber Diamond (80Mbps)
- Phí hòa mạng:

+ Không đóng trước: 500.000đ
+ Đóng trước 6/12 tháng: Miễn phí
- Cước thuê bao: 8.000.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: Tặng 1/2 tháng cước
+ Đóng trước 12 tháng: Tặng 2 tháng cước

Viettel hơn đối thủ FPT
- Phí hòa mạng: Viettel rẻ hơn đối thủ FPT
+ Viettel, VNPT miễn phí hòa mạng trong mọi phương án
+ FPT: mất phí 500.000đ nếu KH không đóng trước
- Cước thuê bao: Viettel rẻ hơn đối thủ VNPT: 220.000đ/tháng, FPT: 5.800.00đ/tháng
- Ưu đãi: Viettel có nhiều ưu đãi hơn đối thủ:
+ Đóng trước 06 tháng: Viettel, VNPT miễn cước 01 tháng, FPT chỉ miễn 1/2 tháng
+ Đóng trước 12 tháng: Viettel miễn cước KH 03 tháng, VNPT, FPT: 02 tháng
+ Đóng trước 24 tháng: Viettel miễn cước 06 tháng, VNPT: 04 tháng còn FPT không có chính sách đóng trước 24 tháng

5

KH Doanh nghiệp

 Fast100

- Tên gói: Fast100
- Phí hòa mạng: Miễn phí

- Cước thuê bao: 4.400.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: Tặng 1 tháng cước
+ Đóng trước 12 tháng: Tặng 3 tháng cước
+ Đóng trước 24 tháng: Tặng 6 tháng cước

- Tên gói: Fiber Dreamming
- Phí hòa mạng: Miễn phí

- Cước thuê bao: 17.600.000đ/tháng, giá KM: 8.800.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: Tặng 1 tháng cước
+ Đóng trước 12 tháng: Tặng 2 tháng cước
+ Đóng trước 18 tháng: Tặng 3 tháng cước
+ Đóng trước 24 tháng: Tặng 4 tháng cước

Không có

Viettel hơn đối thủ VNPT
- Cước thuê bao: Viettel rẻ hơn VNPT 50%:  4.4000.000đ/tháng
+ Viettel: 4.400.000đ/tháng
+ VNPT: 8.800.000đ/tháng
- Ưu đãi: Viettel có nhiều ưu đãi hơn đối thủ:
+ Cùng đóng trước 06 tháng: Viettel miễn cước 01 tháng, FPT chỉ miễn 1/2 tháng
+ Cùng đóng trước 12 tháng: Viettel miễn cước KH 03 tháng, FPT: 02 tháng
+ FPT không có chính sách đóng trước 24 tháng

II

VIETTEL CÓ, ĐỐI THỦ KHÔNG CÓ

1

KH Doanh nghiệp

Fast40+

- Tên gói: Fast40+
- Phí hòa mạng: Miễn phí

- Cước thuê bao: Giá niêm yết: 660.000đ/tháng, giá KM: 440.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: Tặng 1 tháng cước
+ Đóng trước 12 tháng: Tặng 3 tháng cước
+ Đóng trước 24 tháng: Tặng 6 tháng cước

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

2

KH Doanh nghiệp

Fast60+

1. Tên gói: Fast60+
- Phí hòa mạng: Miễn phí

- Cước thuê bao:  1.400.000đ/tháng
3. Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: Tặng 1 tháng cước
+ Đóng trước 12 tháng: Tặng 3 tháng cước
+ Đóng trước 24 tháng: Tặng 6 tháng cước

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

3

KH Doanh nghiệp

Fast80+

- Tên gói: Fast80+
- Phí hòa mạng: Miễn phí

- Cước thuê bao:  3.300.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: Tặng 1 tháng cước
+ Đóng trước 12 tháng: Tặng 3 tháng cước
+ Đóng trước 24 tháng: Tặng 6 tháng cước

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

4

KH Doanh nghiệp

 Fast100+

- Tên gói: Fast100+
- Phí hòa mạng: Miễn phí

- Cước thuê bao: 6.600.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: Tặng 1 tháng cước
+ Đóng trước 12 tháng: Tặng 3 tháng cước
+ Đóng trước 24 tháng: Tặng 6 tháng cước

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

5

KH Doanh nghiệp

Fast120

- Tên gói: Fast120
- Phí hòa mạng: Miễn phí

- Cước thuê bao: 9.900.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: Tặng 1 tháng cước
+ Đóng trước 12 tháng: Tặng 3 tháng cước
+ Đóng trước 24 tháng: Tặng 6 tháng cước

Không có

Không có

Viettel có, đối thủ không có

III

ĐỐI THỦ CÓ, VIETTEL KHÔNG CÓ

1

KH Doanh nghiệp

 

Không có

Không có

- Tên gói: Fiber Businness (45Mbps)
- Phí hòa mạng:

+ Không đóng trước: 500.000đ
+ Đóng trước 6/12 tháng: Miễn phí
- Cước thuê bao: 800.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: Tặng 1/2 tháng cước
+ Đóng trước 12 tháng: Tặng 2 tháng cước

Đối thủ có, Viettel không có

2

KH Doanh nghiệp

 

Không có

- Tên gói: Fiber F2B (66Mbps)
- Phí hòa mạng: Miễn phí

- Cước thuê bao: 1.980.000đ/tháng, giá KM: 1.100.000đ/tháng
- Ưu đãi: (sau khi hết trừ cước đóng trước)
+ Đóng trước 06 tháng: Tặng 1 tháng cước
+ Đóng trước 12 tháng: Tặng 2 tháng cước
+ Đóng trước 18 tháng: Tặng 3 tháng cước
+ Đóng trước 24 tháng: Tặng 4 tháng cước

Không có

Đối thủ có, Viettel không có

 

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên